Strona główna >>> Poradnie >>> Poradnia POZ
Gabinet lekarza POZ (kontrakt NFZ);
 
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej obowiązuje rejestracja godzinowa. Umawianie wizyt możliwe jest osobiście przy Al. I.J. Paderewskiego 35 (teren Stadionu Olimpijskiego) lub telefonicznie pod nr 71 348 37 34 lub 71 347 33 00, w godzinach pracy przychodni, pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 9 00 - 12.00.
Lekarze POZ sprawują opiekę medyczną nad Pacjentami, którzy zdeklarowali się na korzystanie z usług przychodni nieodpłatnie. Zajmują się profilaktyką, leczeniem i poradnictwem medycznym. W ramach leczenia wykonywane są nieodpłatnie badania laboratoryjne i obrazowe: USG, RTG, EKG, spirometria. W razie potrzeby kierują do poradni specjalistycznych, dostępnych również na terenie placówki, co ułatwia dostęp do lekarza specjalisty i skraca czas oczekiwania na wizytę.
Składanie deklaracji możliwe jest codziennie, w godzinach pracy przychodni, w rejestracji. Zapisać można się zgłaszając z dokumentem tożsamości, zawierającym nr PESEL oraz dokumentem potwierdzającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
 

Przyjmujący lekarze:

lek. med. spec. rodz. Aneta Wirkijowska
lek. med. spec. rodz.. Marek Fedorowicz
lek. med. Marta Kurdzielewicz
lek. med. Magdalena Wołowiec (rezydent)
lek. med. Adam Frąckiewicz

lek. med. Anna Miner

 

 

 

 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-619 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35