Strona główna >>> Poradnie >>> Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia medycyny pracy
 

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska S.A. świadczy usługi w ramach medycyny pracy przeprowadza badania zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. (DzU 1996 nr 69 poz. 332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (DzU 2006 nr 25 poz. 191).
Prowadzona dokumentacja medyczna jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (DzU 2010 nr 149 poz 1002).

W zakres badań medycyny pracy wchodzą:

  • badania lekarzy medycyny pracy - wstępne, okresowe oraz kontrolne;
  • porady lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa, neurologa);
  • badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • badania psychotechniczne;
  • badania laboratoryjne;
  • RTG;
  • badania do celów sanitarno–epidemiologicznych;
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;
  • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

Zawieranie umów między przychodnią a zakładami pracy oraz wszelkie informacje pod nr tel.: 71 347 30 12 (Pani Wanda Bukowska).

Rejestracja możliwa jest osobiście przy Al. I.J.  Paderewskiego 35 (teren Stadionu Olimpijskiego) lub telefonicznie pod nr 71 348 37 34 lub 71 347 33 00, w godzinach pracy przychodni od pon. do pt. 8.00 - 18.00 oraz w sob. 9.00 - 12.00, oraz mailowo: info@olimpijska.com.

 

Lekarze przyjmujący w poradni medycyny pracy:

lek. Wiesław Marczewski
dr n. med. Anna Tumińska
mgr Beata Kaczorowska - testy psychologiczne dla kierowców;
 

 

 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35