Strona główna >>> Poradnie >>> Poradnia psychologiczna
Poradnia psychologiczna
 

 

					-----------------------------------------------------------------------

Pani Beata Kaczorowska w 2003 roku ukończyła jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, 
a następnie kształciła się w zakresie diagnozy psychologicznej oraz oddziaływań psychoterapeutycznych biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach. 
Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w czteroletnim całościowym kursie psychoterapii w nurcie zintegrowanym
we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Członek Association for Contextual Behavioral Science oraz członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Propagator Pozytywnych Metod Wychowawczych 
(Positive Parenting Solutions).

W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem holistycznym oraz stosuje metody pracy dostosowywane do stanu psychicznego i potrzeb pacjenta poprzez łączenie
w różnym stopniu elementów pochodzących z różnych szkół terapeutycznych.

Zakres świadczonych usług:
- kosultacje psychologiczne
- indywidualna terapia psychologiczna osób dorosłych
- psychoedukacja
- badanie osobowości testem MMPI-2
- diagnostyka ADHD dla dorosłych (z zastosowaniem DIVA-5)
- badania psychologiczne w obszarze medycyny pracy oraz badania psychologiczne kierowców.

															
Terapia psychologiczna - informacje ogólne
Współpraca między pacjentem a terapeutą regulowana jest przez kontrakt terapeutyczny i odbywa sie w ramach reguł zdefiniowanych przez kodeks etyczno-zawodowy psychologa.
Sesje terapeutyczne poprzedza konsultacja psychologiczna (1-2 spotkania) podczas której określa się problemy klienta oraz obowiązujące zasady współpracy. Warunkiem niezbędnym w psychoterapii jest regularność spotkań.

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 (MMPI-2) – cena 750 zł
Przebieg diagnozy - trzy oddzielne spotkania:
I spotkanie - wywiad (około 60 min.)
II spotkanie - przeprowadzenie badania testem (60-90 min.)
III spotkanie - omówienie wyników i rekomendacji diagnostycznych, spotkanie odbywa się po dwóch tygodniach od wypełnienia testu (około 30 min.)

Wywiad diagnostyczny DIVA-5 - cena 570 zł
Przebieg diagnozy - dwa oddzielne spotkania:
I spotkanie - wywiad (120-150 min.)
II spotkanie - omówienie wyników i rekomendacji diagnostycznych (około 30min.)

Kontakt:   tel. 602 486 424
					-----------------------------------------------------------
Pan Krzysztof Kałużny, nominowany psycholog Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oferuje:
  • szkolenia dla trenerów i zawodników;
  • spotkania indywidualne i grupowe.

Praca obejmuje m.in. skuteczne radzenie sobie ze stresem; poprawę koncentracji uwagi; prawidłowe wyznaczanie celów; budowanie pewności siebie; efektywne sposoby komunikowania się; integrację grupy; techniki relaksacyjne.

 
 

Kontakt:

nr tel.: 514-784-550
www.psychologia-sportu.eu
e-mail: centrum.esp@wp.pl

 

 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35