Strona główna >>> Poradnie >>> Poradnia Medycyny Sportowej
Poradnia medycyny sportowej
 

Lekarze Międzywojewódzkiej Przychodni Sportowo - Lekarskiej S.A. posiadają uprawnienia do wydawania orzeczeń i zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu dla zawodników uprawiających wszystkie dyscypliny sportu, zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.
Przeprowadzane badania sportowe mają na celu profilaktykę, leczenie, identyfikację ewentualnych przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu, nadzór medyczny podczas treningów, w przypadku dzieci i młodzieży ocenę wpływu treningów na rozwój organizmu.
Przychodnia Sportowo - Lekarska wykonuje badania wstępne - kwalifikujące do rozpoczęcia szkolenia sportowego; okresowe - sprawdzające stan zdrowia sportowców, i kontrolne - po urazach, kontuzjach, zachorowaniach.
U wszystkich sportowców przeprowadzane są badania krwi i EKG, konsultacja stomatologiczna oraz pomiary antropometryczne.
Wyżej wymienione badania mają roczny okres ważności.
Dodatkowo do sportów walki z dyscyplin: judo, teakwondo, zapasy oraz boks wymagane jest przeprowadzenie raz na rok badań serologicznych anty-HCV, Antygen-HBS, anty-HIV.
Do niektórych sportów walki wymagane są RTG kręgosłupa szyjnego lub EEG głowy - w zależności od dyscypliny oraz powtarzane co 24 miesiące konsultacje specjalistyczne neurologa, laryngologa i okulisty.
W przypadku trenowania podnoszenia ciężarów, footballu amerykańskiego, poza konsultacjami specjalistycznymi, wymagane jest RTG odcinka kręgosłupa lędźwiowego.
Do wszystkich sportów wodnych zawodnicy są badani przez okulistę i laryngologa, a u płetwonurków dodatkowo wykonywana jest spirometria oraz poziom cukru we krwi.
Przeprowadzanie wymienionych powyżej dodatkowych badań nie jest wymagane u dzieci, które odbywają treningi ogólnorozwojowe.

Rejestracja możliwa jest osobiście przy Al. I.J. Paderewskiego 35 (teren Stadionu Olimpijskiego) lub telefonicznie pod nr 71 348 37 34 lub 71 347 33 00, w godzinach pracy przychodni od pon. do pt. 8.00 - 18.00 oraz w sob. 9.00 - 12.00. Rejestrujemy grupy sportowców.

Do rejestracji potrzebny jest dokument tożsamości z nr PESEL, wypełniony przez sportowca lub jego opiekuna aktualny wywiad lekarski (do pobrania lub wypełnienia na miejscu) oraz wszelka dokumentacja medyczna, która może mieć wpływ na wydanie zdolności do uprawiania danej dyscypliny.

Wszystkie badania potrzebne do orzeczenia o zdolności do wykonywania sportu wykonujemy na miejscu.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia przyjmujemy tylko pod opieką osoby dorosłej.


Badania sportowe i orzecznictwo odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz. U. z 2011r. Nr 88, poz. 500 z dnia 28 kwietnia 2011r., Dz. U.2016 poz.1172 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2009 Nr 139, poz. 1142).
Zdolność do uprawiania sportu lekarz wydaje na okres 6-ciu miesięcy.

 

Lekarze przyjmujący w poradni medycyny sportowej:

dr hab. specj. chir. uraz. - ortop. i specj. med. sport. Paweł Reichert
dr n. med. specj. chir. uraz. - ortop. i specj. med. sport. Leszek Majchrowski
specj. med. rodz. i specj. med. sport. Aneta Wirkijowska
lek. Magdalena Wołowiec (w trakcie specj. z med. sport.)
specj. ch. wewn. i specj. rehabilitacji med.  Adam Frąckiewicz

 

 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35