Strona główna >>> Poradnie >>> Poradnia psychotechniczna
Poradnia badań psychotechnicznych
 


Świadczymy pełną gamę usług w obszarze badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.
Wykonujemy badania kierowców, w tym zawodowych (A, B, C, D, E, T), motorniczych, operatorów maszyn, pracujących na wysokości oraz pełnej sprawności psychofizycznej.
Umożliwiamy rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.
Pracownia wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Rejestr prowadzony jest przez marszałka województwa dolnośląskiego.

Jak przygotować się do badania?
Ważne jest, aby do badania przystąpić w dobrej kondycji psychofizycznej, tzn. być zdrowym, wypoczętym, wyspanym.
Wykluczone jest spożywanie alkoholu lub innych substancji, mogących wpływać negatywnie na stan badanego 48 godzin przed badaniem (np. leków, w których ulotkach zaznaczone jest, że nie należy po ich spożyciu prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn).
Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
Kierowcy powinni mieć ze sobą również prawo jazdy.
Jeżeli badany ma wadę wzroku i używa szkieł korekcyjnych powinien przystąpić do badania w okularach lub soczewkach. Pamiętać o tym powinni szczególnie operatorzy oraz kierowcy pojazdów służbowych, ponieważ procedura badania w tych przypadkach obejmuje również badanie funkcji wzrokowych.
Jeżeli kierowca posiada skierowanie na badanie od lekarza medycyny pracy lub kiedy kierowany jest z powodu jazdy pod wpływem alkoholu, punktów karnych, udziału w wypadku, musi przynieść skierowanie. Jest ono dołączane do dokumentacji, która pozostaje w pracowni.

 
 
 

Kontakt:

Beata Kaczorowska - psycholog

nr tel.: +48 602 486 424
web: www.psychosfera.pl

 

 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35